Даване – двигателно упражнение с музика

Изходно положение: Тялото е изправено. Ръцете се допират до гърдите (лактите са надолу, встрани от тялото), с длани навътре и пръсти, насочени леко нагоре. Краката са събрани.

Движения: На всеки такт от музиката* съответства стъпка напред – първо с десния, после с левия крак и т.н. до края на упражнението. При всяка стъпка с десния крак двете ръце от лактите се изнасят напред до височината на лактите с длани нагоре. Движението наподобява жест на даване. При стъпка с левия крак ръцете се прибират до изходно положение.

Упражнението „Даване“ е номер 3 от цикъла „Паневритмия“. В оригинал първите 10 упражнения се изпълняват без прекъсване, но като част от учебната работа и възпитателния ни ритъм ние ги използваме и поотделно.

Необходимо е да уточним, че когато правим упражнението с малки деца, най-вероятно няма да има точно съответствие между броя на стъпките и музиката, както и между отварящото и затварящото движение на ръцете и стъпките на десния и левия крак. Това не е проблем. Добре е учителят да прави движенията правилно, а децата ще ги изпълняват подражателно, според възможностите си. Упражнението ще им въздейства най-добре, когато има радост и мисъл – например да си представят, че дават и получават най-хубавите подаръци.


* Автор на музиката: Учителя Петър Дънов; Аранжимент: Ал. Стойчев