Тъкане – двигателно упражнение с музика

Упражнението „Тъкане“ е част (номер 13) от цикъла „Паневритмия“. Според оригиналното описание, всички са наредени в кръг по двойки и са обърнати по посока на движение на кръга (обратно на часовниковата стрелка). При изпълнение с деца подреждането зависи от възрастта им, от пространството, с което разполагат, както и от конкретните задачи (може да се използват елементи от упражнението с определена цел). Важно е обаче да се запази подреждането по двойки. Този, който в началото е отдясно, трябва да бъде с крачка по-напред от левия и при разминаванията той винаги минава отпред.

Описание на движенията:

Изходното положение е с ръце пред гърдите, лакти хоризонтално встрани и длани надолу с допрени срещуположни пръсти. Краката са събрани.
В упражнението има два вида движения – напред и кръстосване (смяна на местата).

При първата стъпка напред ръцете се разтварят хоризонтално встрани, а при втората се връщат в изходно положение. Това движение на ръцете се запазва в цялото упражнение както при движението напред, така и при страничното движение.

Редуват се движение напред (осем крачки) и движение встрани (осем крачки). При движението встрани десният участник в двойката (външен, когато са в кръг) прави 8 странични крачки (наляво и леко напред), които започват с десния крак, минаващ пред левия. В същото време левият участник (вътрешен, когато са в кръг) прави 8 странични стъпки (надясно и леко напред), които започват с левия крак, минаващ пред десния. В края на тези 8 стъпки участниците са разменили местата си. Нататък се редуват отново движенията напред и встрани.

Ето музиката към упражнението:

При работа с деца, особено ако са по-малки, не търсим точност в детайлите на движенията. По-важно е възпитателното послание на упражнението, което (в зависимост от възрастта) може да бъде насочено в различни посоки. Например към майката и бащата, които изграждат семейството. Или към редуването на ден и нощ, работа/учене/активност и почивка. Можем да насочим вниманието към нуждата от топлина и светлина за всички живи същества на Земята.

При по-големите можем да говорим за полюсите на Земята и електромагнитните течения, за противоположностите в природата и в социалния свят. Да се насочим към възможността за промяната на гледната точка, както и на емоции, настроения, състояния, идеи. Да осъзнаем, че заедно (с преплитане на идеи, мисли, постъпки) изграждаме едно цяло.

Символичният поглед към движенията отваря врата за много идеи за възпитание и самовъзпитание.