Обучителен център

За развитието на една педагогическа система е нужно много време. Зад всяка утвърдена система стоят десетилетия усилена работа на големи екипи от специалисти, разработване на всички нейни принципи, методи, инструменти, пособия и, разбира се, практическа реализация и експериментална работа. В този смисъл Слънчевата педагогика и Слънчевото възпитание все още правят своите първи стъпки. И все пак за краткото време от около 12 години те вече имат достатъчна основа като структура, теоретични и приложни ресурси и педагогически опит, натрупан в практиката (вижте различните раздели на нашата Библиотека, статиите от меню Възпитание и материалите в Книжарницата на сайта).

Слънчевата идея е ценна и носи голям творчески заряд. Тя е напълно съвместима с всички образователни изисквания, обогатява работата на учителите с нови методи, упражнения, нагласи, знания и постига по-добър баланс между образованието и възпитанието. Помага и на родителите да се справят по-успешно с възпитателните задачи, пред които се изправят.

Всяка година провеждаме отворени обучения по слънчево възпитание и слънчева педагогика, в които активно участват учители и родители. Повече можете да прочетете тук.

Истинският живот на всяка идея започва тогава, когато тя се претвори на практика. Когато говорим за образование и възпитание, това означава разбирането за човека, добродетелите, природния ритъм, музиката, да влязат в класната стая и да съдействат за позитивна образователна среда, за възпитание на качества, необходими за самостоятелността, успеха, отговорността и креативността на децата и учениците, за превенция на конфликти, агресия и стрес – т.е. учителите да бъдат запознати с тези иновативни методи и техники, които да разширят възможностите им за педагогическо въздействие и да ги развиват като професионалисти и като човеци.

Тази цел ни мотивира да разработим теми за квалификационни обучения на учители и да ги представим за одобрение в МОН, както и да придобием сертификат за качество като обучителна организация. „ТриЗвучие“ ЕООД е сертифицирана от AQ Cert/Alpha Quality Certification/ Алфа Куолити Сертификация за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Вече сме регистрирани и в информационния регистър на МОН с одобрени програми за квалификация с УИН 8791. Всички програми, както и контакти за заявяване на обучения, можете да намерите тук.