Програми за обучение на учители

В Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти са включени следните програми на ТриЗвучие ЕООД:

Добродетелите – основа на възпитанието (УИН: 87910001)
Мотивация за ученици и учители (УИН: 87910002)
Възпитателни подходи за постигане на образователни цели (УИН: 87910003)
Природният ритъм във възпитанието и обучението (УИН: 87910004)
Музиката като възпитателен инструмент (УИН: 87910005)
Как да овладеем класа/групата (УИН: 87910006)
Разрешаване на конфликти (УИН: 87910007)
Антистрес програми (УИН: 87910008)
Човекът според слънчевата педагогика – същност, проявления, наблюдение и диагностика (УИН: 87910009)
Комуникация с родителите (УИН: 87910010)

https://rq.mon.bg/programs/approved-programs?tableMeta=%7B%22first%22:0,%22rows%22:25,%22sortOrder%22:1,%22filters%22:%7B%22organizationUIN%22:%7B%22value%22:%228791%22,%22matchMode%22:%22$cont%22%7D%7D,%22globalFilter%22:null%7D

Всички горепосочени програми са частично присъствени и с един квалификационен кредит. Обучения по тях се провеждат по заявка на организации (училища, детски градини и др.) и/или с индивидуално записване за предварително обявени дати и теми (вижте тук). При желание за обучение на група от едно учебно заведение, моля изпратете ни запитване (брой участници, избрана програма, възможни дати, място и т.н.).

Такса: 60 лв. за участник. Издаваме фактури. Плащането е само по банков път по сметка:

IBAN BG32UNCR70001523679471
УниКредит Булбанк АД; ВIC: UNCRBGSF
Титуляр: ТриЗвучие ЕООД

Заявки за участие в обявени обучения и запитвания за организиране на обучение на избрана от заявителя дата:

Заявление за участие в обучение по програма за квалификация на педагогически специалисти

Можете да ни пишете на: trizvuchie123@gmail.com
Допълнителна информация можете да получите на телефон 0896 687487 – Снежина Стойчева


Провеждаме и обучения по други теми (отворени за учители и родители, без присъждане на квалификационни кредити). Част от темите са:

Принципи и методи на слънчевата педагогика
Съответствия, символи и образи в слънчевата педагогика
Ум, сърце и воля. Мисли, чувства и действия
Периоди в развитието на човека. Наблюдение и диагностика
Форма, съдържание и смисъл
Упражненията в слънчевата педагогика
Силата на думите
Учебното съдържание през погледа на слънчевата педагогика
Теми, съобразени със спецификата на конкретна организация / група (по заявка)