Трети възрастов период и диагностика

Следващото видео разглежда част от особеностите на периода между 14 и 21-годишна възраст, както и някои от използваните от нас методи за диагностика на човека и неговото развитие.

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“.

Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието е различно.