Наблюдение на дъгата – упражнение за развиване на въображението

Както всички слънчеви упражнения, и това следва първо да опитате сами и едва след това да направите с децата.

Наблюдавайте дъгата в природата, когато имате възможност. Можете да използвате допълнително и призма. След това се опитвайте да я извикате в съзнанието си. Упражнението се прави в продължителен период от време, докато успеете да създадете в ума си жива, ясна картина за нея. Колко време ще отнеме, зависи от способността Ви за концентрация.

Ще си я представите такава, каквато сте я виждали в природата, с всичките ѝ цветове. Това упражнение ще послужи като стимул за развиване на Вашето въображение.

С децата, разбира се, упражнението ще се прави за време, съобразено с тяхната възраст и възможности. Добре е в периода, в който сме решили да правим упражнението, да наблюдаваме всеки ден дъгата и след това да отделим малко време, в което децата да затворят очи и да се опитат да си я представят. В края на периода може да им се даде малко повече време, в което да могат и да нарисуват своята вътрешна дъга.

При деца в предучилищна възраст, а дори и при учениците, не следва да имаме големи очаквания за точност. Възможно е да има различни нюанси, по-силно и по-слабо изразени или даже пропуснати цветове. Това може да послужи на учителя като своеобразна диагностика както за степента на развитие на способността им за концентрация, така и за други качества, които са по-силно или по-слабо развити. Заедно с това ще помогне на децата да проявяват своето въображение.