Житни зрънца – метод за работа върху търпението

Пригответе си хиляда житни зрънца в торбичка. Когато проявите нетърпение, започнете да броите житните зрънца.

Първо ще преброите до десет. Ако нетърпението ви изчезне, ще спрете броенето на зрънцата, а десетте зрънца ще отделите настрани.

Ако нетърпението ви продължава още, ще броите до сто зрънца. Ако и при това положение сте още нетърпеливи, ще продължавате да броите зрънцата, докато напълно се успокоите. Ще си отбележите при колко житни зрънца сте възстановили търпението си.

Този опит може да се прави в продължение на десет дни, а може и за по-дълъг период. Колкото пъти проявите нетърпение през тези десет дни, толкова пъти ще броите житните зрънца. Броенето на зрънцата ще бъде бавно, спокойно, с пълно съзнание за опита, който правите. По този начин вие ще възпитавате търпението си.

Колкото повече зрънца сте преброили през тия десет дни, толкова повече сте работили върху себе си. Като броите зрънцата, проявявайте уважение към всяко от тях. Те са живи същества и всяко зрънце ще ви предаде нещо от себе си. Те ще ви заставят да мислите.