Геометрични упражнения

Ако някой от вас е малко нетърпелив, нервен, сприхав, добре е да се занимава с геометрия, да размишлява поне по един час на ден върху някои геометрични истини, да решава задачи, да прави чертежи и изчисления.“

Различните геометрични фигури носят символично значение, което има отношение към нашия живот.

Например квадратът е свързан с трудностите. Ако имате някакъв проблем, начертайте един квадрат и започнете да мислите. Четирите ъгли на квадрата показват начина, по който можете да се справите. Можете да чертаете квадрати и за развиване на сила и воля.

Когато искате да развивате правилни отношения с другите, чертайте правоъгълни триъгълници. Правият ъгъл показва пътя за изграждане на правилни отношения между хората.

Петоъгълникът ни учи как да се справяме с външните и вътрешните трудности в живота. Чрез него трансформираме отрицателните мисли в положителни.

Напишете точка, проектирайте я в ума си и размишлявайте върху смисъла ѝ. Точката съдържа всичко в себе си, тя е като семето. Линията вече изразява точка в движение.

Като размишлявате върху всяка фигура, те постепенно ще заживеят във вас и могат да ви бъдат полезни.


Идея за упражнение с прави линии вижте тук.