Упражнение с пръсти (Любовта и добродетелите)

Дясната ръка се изнася напред и малко нагоре. Дланта е обърната напред, пръстите сочат нагоре.

Малкият пръст се отделя от останалите и после се прибира. Палецът се отделя и се прибира. След това показалецът се отделя и се прибира.

Палецът отново се отделя. Съединява се с върха на малкия пръст, плъзга се надолу по него до основата му, след това нагоре до върха и пак надолу.

После се прехвърля в основата на безименния пръст. Изкачва се до върха му и се спуска отново до основата.

Прехвърля се в основата на средния пръст, изкачва се до върха му и се спуска.

След това палецът минава към основата на показалеца, изкачва се до върха му, спуска се и пак се връща до върха.

Палецът и показалецът се допират и цялата ръка застава водоравно напред, като палецът и показалецът са надолу. В същото положение на пръстите ръката се издига до горе – перпендикулярно на земята и пак се връща напред. Накрая ръката се изнася водоравно встрани (все още с допрени палец и показалец) и се прибира надолу до тялото (тогава и пръстите се отпускат).  

Упражнението е много ефективно за концентрация, но има и друго значение. Всеки от пръстите е свързан с определена добродетел. Палецът символизира Любовта, която е в основата на всички останали добродетели и подкрепя тяхната проява.