Упражнение за равновесие

Упражнението има за цел да даде сила и стабилност на нервната система.

Изходно положение: стоеж.

Десният крак опънат се вдига до хоризонтално положение напред, като едновременно дясната ръка прави кръгообразно движение (назад, нагоре и напред) и докосва с пръстите си пръстите на десния крак.

Същият крак се изнася назад, без да допира земята, обтегнат колкото може, като се свива в коляното със стъпалото нагоре, и едновременно ръката прави кръгов замах нагоре и назад, докато пръстите ѝ докоснат петата на крака.

След като се направи три пъти с десния крак и дясната ръка, се изпълнява се три пъти с левия крак и лявата ръка.


Това упражнение е от цикъл Упражнения за духа и тялото (1910), които по-късно стават част от цикъл 21 гимнастически упражнения.