Упражнение – игра „Растенията и ние“ 

Още в предучилищна възраст децата научават, че ние, хората, и растенията се допълваме по отношение на дишането. Дърветата „издишват“ това, което ние вдишваме и обратно. Затова е толкова важно да пазим горите и дърветата навсякъде около нас. Освен това и за хората, и за растенията е невъзможно да съществуват без светлината и топлината на Слънцето, без въздуха, водата и Земята. По-късно в училище се изучават всички особености и детайли, свързани с фотосинтезата, но за малките е достатъчна информацията, че растенията също дишат и отделят най-чистия въздух за нас.

Децата се разделят на две групи – хора и дървета. Могат да си изберат и вида дърво (или друго растение), да имат някакви отличителни знаци (предварително подготвени)

Едните (дърветата) издишват и свиват ръцете пред гърди; другите (хората) вдишват и разтварят ръцете. После те издишват и затварят ръцете си, а растенията вдишват и приемат това, което хората са издишали.

Има нужда от малко време и внимание, за да могат двете групи да се синхронизират. След това играта може да продължи, според ситуацията и интереса. Добре е в някакъв момент участниците в двете групи да разменят местата си.  

За по-големи може да се усложни и преобразува, като се разиграят различните фази на фотосинтезата и процесите в тях.