Упражнение с думи за всеки ден

Упражнението е за една седмица – от понеделник до неделя.

Ще си изберете по една дума за всеки от дните на седмицата. Как да изберете думата? Останете тихи и спокойни, без колебание. Като се успокоите, в съзнанието ви ще се появи вашата дума за деня. Тя ще Ви хареса. Всеки сам ще си избере думите, които са силни в неговото съзнание.*

Започнете с упражнението още от сутринта. Произнасяйте избраната дума по 100 пъти сутрин, обед и вечер.


* Бихте могли да имате предвид и спецификата на съответния ден (повече за това можете да видите в Таблицата на съответствията), но по-добре е да се водите от своите усещания.