Скачане – двигателно упражнение с музика

Описание на движенията:

Децата са подредени в кръг с лице към центъра. Краката са събрани, ръцете са вдигнати отвесно нагоре, успоредни една на друга с дланите напред.

С началото на музиката тялото се навежда напред до хоризонтално положение (90 градуса). Ръцете остават обтегнати и следват движението на тялото надолу, като на четвъртия тон от мелодията се изнасят назад до хоризонтално положение.

При следващия по-дълъг тон коленете се свиват, село се прикляква, след което се прави лек подскок на място. Ръцете се вдигат над главата и пляскат на краткия по-висок тон.

На последния тон краката стъпват на земята, а ръцете остават издигнати нагоре с длани напред (в изходно положение).

Движенията се повтарят по същия начин 5 пъти до края на музиката (мелодията се променя, но ритъмът е същият). След последния скок дланите се обръщат навън и ръцете се свалят плавно встрани и надолу до тялото.

Ето музиката към упражнението:

Упражнението „Скачане“ е част (номер 12) от цикъла „Паневритмия“.

То е израз на радост от това, че любовта и мъдростта са част от нашия живот. Навеждането е поклон пред великото и разумното в света, а скачането – радостта от срещата ни с него.

Когато играем с малките, най-често им казваме, че скачаме, за да си вземем сили от някоя звездичка, тъй като символично звездите ни показват как да задържаме силите на природата в себе си.