Земя – природни упражнения

Земята ни предоставя много естествени упражнения, които допринасят за развитието ни. Вече на всички е известно, че ежедневният ни досег с нея е изключително важен за физическото и психическото ни благополучие.

„Всеки трябва да работи със земята поне по един час на ден. В човека има отрицателни енергии, които трябва да влязат в земята.“

Ето някои възможни упражнения:

 1. Да ходим боси по земята през месец юни (по 50 минути на ден). Желателно е това да се случва извън града, на чисто място.
 2. Копаене на земята през месеците май и юни (30 минути). Копаенето е изключително полезно за буйни деца – така те уравновесяват своята енергия. Разбира се, не се получава само с един ден. Затова е хубаво да има малки градинки, за които децата да се грижат, да обработват земята и да се ползват от нейните плодове.
 3. Упражнение за 10 дни: Всеки ден местете по един камък, който срещнете на пътя си. Като правите това, бъдете концентрирани, за да изберете правилния камък. Наблюдавайте какви мисли имате в ума си в този момент. Ако давате това упражнение като родител или учител, следва да сте наясно на какво е символ камъкът (на твърдост, сила, воля…) и защо го давате. Вътрешният смисъл е да преместим по една твърда мисъл, едно твърдо желание или чувство, които спъват нас и хората около нас.
 4. Има различни упражнения с дървета. Някои от тях:
  • Стойте облегнати на дърво в продължение на 5 до 30 минути (за възрастни). Главата да е леко наклонена.
  • Децата се облягат на дървото и гледат нагоре към върха му – колко е високо, как се „протяга“, стреми се към небето.
  • Когато имате някакво притеснение, страдание – прегърнете дърво и му дайте да го отведе в корените си.
  • През пролетта и есента – децата да прегърнат дърво или да се докоснат до него и да се опитат да усетят дали е готово да се събуди, съответно – да заспи (през есента).
  • Когато се чувствате изморени, изтощени, отпаднали, намерете хубаво, здраво дърво и облегнете гърба си на него, като сложите лявата си ръка отзад, на кръста, с дланта към дървото, а дясната – отпред на слънчевия възел, с дланта към него. Стойте така известно време и като се свържете с живота на Природата, ще почувствате приток на сили.

5. През месец септември: да седите 30 минути върху камък (да не е ръбест). Да приемете събраната от камъка през лятото слънчева енергия

6. Скъпоценните камъни също могат да ви бъдат полезни, не само с материалната си стойност. Ако костната Ви система е слаба, изучавайте скъпоценните камъни, възприемайте с ума си цветовете им и ги отправяйте към костите си. Можете да използвате скъпоценен камък в дреха или украшение като защита. Скъпоценните камъни привличат несъзнателните сили и ги контролират. Можете да опитате и да промените състоянието си – вижте Упражнение със скъпоценни камъни.

Това далеч не е всичко. Дръжте жива връзката си със земята и вътрешното Ви чувство ще Ви насочва към това, което Ви е най-необходимо в дадения момент.