Упражнения с небесните тела

Наблюдение на звезди

Излизайте вечерно време вън, когато е ясно, и наблюдавайте звездите на небето около половин час. Опитайте се да намерите между тях един равностранен триъгълник. Нека всеки да запомни добре къде е намерил този триъгълник, между кои звезди, в коя посока и т.н.
След това някоя вечер може семейството или класът да излязат всички заедно на една малка екскурзия на открито. Ще разглеждат небето и всеки ще покаже в коя посока е намерил своя равностранен триъгълник. Така ще размишлявате върху тези естествени равностранни триъгълници, върху отношенията на звездите едни към други, тяхното значение и т.н. Това ще бъде едно хубаво упражнение за вас.

Упражнение за надежда

Който е загубил надежда, да излиза всяка вечер и да гледа небето. Като наблюдава звездите, да се радва на техния живот. Всяка звезда говори на хората със специален език.
Достатъчно е всяка вечер човек да наблюдава по половин час небето, за да се освободи от всяко обезсърчаване.

За хармонизиране

Когато искате да внесете хармония в себе си, извикайте в съзнанието си диска на Слънцето.

Наблюдаване на изгрева

Слънцето изгрява всяка сутрин и, ако искате да го посрещнете, само трябва да знаете кога изгрява и да станете рано. Първият лъч на Слънцето е лъч на Любовта. Ако десет пъти успеете да го хванете за цялата година, това е много добре.

Понякога може да излезете за изгрева, но да е облачно и да не можете да хванете първия лъч. Търсете най-хубавия ден, когато Слънцето изгрява. Сърцето, умът и волята Ви трябва да бъдат свободни от всички други влияния, съзнанието Ви да е будно. Хванете ли първия лъч – това е посрещане на Слънцето.
Като посреща Слънцето, човек приема благата, които то носи в себе си. Като го изпраща, благодари за всичко, което е получил и се прибира да ги обработва, да си почине и да стане на другия ден бодър и с добро разположение – пак да посрещне Слънцето и да получи нови блага.

Наблюдение на Луната

За една седмица наблюдавайте Луната, като си записвате първата мисъл, която мине през ума ви*.


* Упражнението може да се разшири, като през цялата седмица наблюдавате Луната, но също така всеки ден спирате вниманието си върху планетата, която е свързана със съответния ден. Например във вторник ще наблюдавате Марс, в сряда – Меркурий, в четвъртък – Юпитер, в петък – Венера, в събота – Сатурн, в неделя – Слънцето, когато изгрява (не винаги е физически възможно да се наблюдава всяка от тези планети – някои от тях се виждат по-рядко, само в определени периоди, но в съвременния свят можете да използвате и други начини за визуализиране). Като ги наблюдавате, ще си записвате първата мисъл, която е минала през това време в ума ви. Ако наблюдението ви е в естествена среда, ще отбелязвате и какво е било времето –ветровито, облачно, ясно. С тези наблюдения ще придобиете нещо, ще увеличите знанията си.