Игри с водни капки

 1. Събиране на капки

  Ръката (лява или дясна – по желание) се поставя хоризонтално с длан нагоре и отворени пръсти (добре е да има разстояние между пръстите).

  Поставя се последователно по една капка вода на върха на всеки от четирите пръста, без палеца. Съответният пръст се повдига внимателно нагоре, като целта е водната капка да стигне в центъра на дланта.

  Когато децата свикнат с играта, може да се опита да се капнат капки едновременно на четирите пръста и да балансират капките, докато пръстите един по един се вдигат.

  Последно се поставя капка на палеца. Задачата е същата – капката да стигне при другите капки в центъра на дланта.

  Добре е в мисълта ви да стои идеята с коя добродетел се свързва всеки пръст. Така едновременно с вниманието, концентрацията и забавлението, работим и за стимулиране на добродетелите.

  2. Баланс с водни капки

  Капва се капка вода на един от пръстите (по избор, може и съобразено с качество, което искаме да развиваме) на всяко от децата и след това им се дават различни задачи за движение – ходене, клякане, минаване по някакво трасе, като през цялото време пазят капката на пръста си. Накрая могат да събират запазените капки в чашка и после да ги „дадат“ на някое цвете.