Упражнение с прави линии

Ако искате да придобиете добро разположение, вземете лист бяла хартия и започнете да чертаете прави линии. Като правите това упражнение по три пъти на ден, ръката ви ще придобие известна техника и самоувереност, че можете да контролирате мускулите си. Упражнението ще окаже добро влияние върху чувствата и мислите ви, а също и върху вашия характер.

Ако ръката ви трепери, а в мислите и чувствата ви има известно колебание, не можете да чертаете прави линии. Правите линии съществуват в мислите, чувствата и постъпките на човека.

Учителите могат да използват това упражнение с децата, когато искат да трансформират негативни емоционални състояния, да засилят концентрацията им или да работят върху мисълта им – да мислят право (добре, разумно, съобразно с добродетелите).

Можете да опитате да работите и с Геометрични упражнения.