Виртуален празник на цветята

Виртуално музикално занимание
Съдържа песните:
Хей, момиченца, момченца – м. Клер Колева, т. Д. Тодоров
Кукуряче – популярна песен
Теменужка – м. Л. Лесичкова, т. О. Орлинов
Песента на синчеца – м. Др. Тумангелов, т. Ив. Вазов
Лаленце се люлее – нар. песен
Цветница – м. М. Шоселова, т. А. Жекова
Малкият извор – м. и т. Учителя П. Дънов