Гимнастически упражнения за малките юнаци*

Учителя Петър Дънов показва тези упражнения на Милка Периклиева, учителка, специално за практиката ù с децата. Ето част от записаното от нея**:

Всяко движение е привличане на сили. Ако движенията се извършват правилно, с необходимия ритъм, те ще развият много добродетели у децата.

Всяка добродетел има своя линия на движение.

За съжаление конкретните указания за връзката на всяко упражнение с определена добродетел не са запазени, но практиката показва, че това не намалява тяхното положително въздействие.

* Упражненията са записани и издадени от Милка Периклиева като част от сборника „Игри и песни. Ръководство за детски и основни учители“, София, 1935 г.

** Цитатите са из материала „Новият човек“, „Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее“, (съст. В. Кръстев), том 23, с. 757. 112.

В практика си като учители използваме редовно тези упражнения – най-често сутрин, но също и като част от други занимания през деня. Обикновено подбираме по няколко от тях, но изпълняваме и целия комплекс. Заедно с подробното описание на движенията и илюстрациите към тях (художник: Красимир Лулчев), прилагаме и видео демонстрация в изпълнение на деца от ДЦ „Сладко медено“ (оператор: Марта Христова; монтаж: Михаил Шахънов).

Използваме различни образи-символи при задаването на упражненията (цвете, небе, земя, дръвче и т.н.), за да бъдат те по-близки на децата. Понякога ги играем с музикален съпровод – специално написана музика, която подпомага ритмичното им изпълнение. Аудио файловете към всички упражнения можете да намерите тук.

Общи указания:

Движенията се изпълняват плавно. Движенията на краката и ръцете, описани под един номер във всяко упражнение се изпълняват винаги едновременно, независимо дали това е споменато в текста или не. (Консултант за осъвремененото и точно описание на движенията е доц. Д-р Людмила Червенкова, преподавател в НСА. Фигурите нарисува Красимир Лулчев.)

Упражненията могат да се изпълняват в редици или в кръг. При подреждане в кръг упражнения № 1, 4, 6 и 9 се изпълняват с лице към центъра на кръга, а упражнения № 2, 3, 5, 7 и 8 – с движение по кръга.

Упражнение 1

Фиг. 1 и фиг. 2

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете, свити в лактите, са кръстосани пред гърдите с длани към тялото. (фиг. 1)

1. Вдишване с разтваряне на ръцете хоризонтално встрани. (фиг. 2)

2. Издишване с прибиране на ръцете пред гърди до изходно положение.

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти (едно изпълнение включва движение 1 и 2).

Упражнение 2

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете, свити в лактите, са кръстосани пред гърдите с длани към тялото. (фиг. 1)

1. Стъпка напред с десния крак, едновременно дясната ръка се издига напред и нагоре, а лявата се спуска надолу и назад, с длан, обърната назад. В крайното си положение двете ръце са обтегнати. (фиг. 3)

2. Левият крак прави стъпка напред и се прибира до десния. Едновременно с това ръцете се прибират до изходно положение, кръстосани пред гърди.

3. Стъпка напред с левия крак, лявата ръка се издига напред и нагоре, а дясната се спуска надолу и назад, с длан обърната назад (движението е противоравно на описаното в точка 1).

4. Десният крак прави стъпка напред и се прибира до левия. Едновременно с това ръцете се прибират до изходно положение, кръстосани пред гърди. (фиг. 1)

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.

Упражнение 3

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото с длани и пръсти в юмрук. (фиг. 4)

 1. Стъпка напред с десния крак, ръцете се свиват в лактите. (фиг. 5)
 2. Стъпка напред с левия крак, ръцете се изправят успоредно нагоре над главата с отваряне на дланите (фиг. 6)
 3. Стъпка напред с десния крак, ръцете се спускат със свиване в лактите и свиване на дланите и пръстите в юмруци. (фиг. 5)
 4. Стъпка напред с левия крак, ръцете със свити юмруци се връщат в изходно положение.

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. С последната си стъпка левият крак се прибира до десния.

Упражнение 4

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Пръстите на ръцете са на раменете, лактите – хоризонтално встрани.  (фиг. 7)

 1. Стъпка вдясно с десния крак, ръцете се изправят в лактите, движейки се във вертикалната равнина, до встрани хоризонтално с длани нагоре. (фиг. 8)
 2. Десният крак се прибира в изходно положение и ръцете се връщат в изходно положение на раменете.
 3. Стъпка вляво с левия крак, ръцете се изправят в лактите, движейки се във вертикалната равнина, до встрани хоризонтално с длани нагоре (движението е противоравно на това от т. 1).
 4. Левият крак се прибира до десния, ръцете се връщат в изходно положение на раменете. (фиг. 7)

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.

Упражнение 5

Изходно положение. Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.

 1. Стъпка напред с десния крак. Едновременно ръцете се издигат напред и нагоре, успоредни една на друга (фиг. 9).
 2. Стъпка напред с левия крак. Ръцете се спускат надолу и назад, успоредни една на друга (фиг. 10).

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението ръцете и краката се прибират в изходно положение.

Упражнение 6

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.

 1. Десният крак се повдига напред и се сгъва пред левия. Едновременно ръцете се повдигат малко нагоре като се изнасят вдясно. (фиг. 11)  
 2. Връщане в изходно положение.
 3. Левият крак се повдига напред и се сгъва пред десния. Едновременно ръцете се повдигат малко нагоре като се изнасят вляво. (фиг. 12)
 4. Връщане в изходно положение.

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.

Упражнение 7

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.

 1. Стъпка напред с десния крак. Дясната ръка се повдига напред и нагоре, а лявата се изнася назад (фиг. 13).
 2. Клякане до опиране на лявото коляно в земята. Ръцете остават в същото положение. (фиг. 14)
 3. Изправяне. Ръцете остават в същото положение. (фиг. 13)
 4. Стъпка напред с левия крак. Лявата ръка се повдига напред и нагоре, а дясната се изнася назад.
 5. Клякане до опиране на дясното коляно в земята. Ръцете остават в същото положение.
 6. Изправяне. Ръцете остават в същото положение.

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението ръцете и краката се прибират в изходно положение.

Упражнение 8

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.

 1. Стъпка напред с десния крак, ръцете се изнасят напред, дясната над лявата, с длани една срещу друга, без да се докосват (фиг. 15).
 2. Стъпка напред с левия крак. Пляскане с ръце. (фиг. 16)
 3. Стъпка напред с десния крак, ръцете остават напред, като лявата отива над дясната, с длани една срещу друга.
 4. Стъпка напред с левия крак. Пляскане с ръце.

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти. След последното движение на упражнението ръцете и краката се прибират в изходно положение.

Упражнение 9

Изходно положение: Стоеж. Краката са събрани. Ръцете са до тялото.

 1. Десният крак се повдига и свива в коляното, дясната ръка се издига напред и се обтяга почти вертикално. Лявата ръка отива малко назад по продължение линията, очертана от дясната ръка. (фиг. 17)
 2. Връщане в изходно положение.
 3. Левият крак се повдига и свива в коляното, лявата ръка се издига напред и се обтяга почти вертикално. Дясната ръка отива малко назад по продължение линията, очертана от лявата ръка.
 4. Връщане в изходно положение.

Цялото упражнение се изпълнява 6 пъти.

Аудио файлове с музика за отделните упражнения може да разгледате тук.