Песен „Малкият извор“

музика и текс:т Учителя П. Дънов; аранжимент: Ал. Стойчев.

Изпълняват: Ида Райчева, Благослава Георгиева, Добромира Бачева, Калина Миткова, Биляна Тодорова, Ема Златанова.

В природата водите преминават надълбоко през земните пластове и избликват отново в чисти извори. Така се случва и с нас – хората.

Земният живот на човека прилича на мътна вода, която минава през пластовете на неговия ум, неговото сърце и неговата душа. Като мине през тях, животът на човека се пречиства и излиза във вид на чист извор, от водата на който се ползват всички живи същества – растения, животни и хора. Колкото е по-чист изворът, толкова радостта на разумните същества е по-голяма.

Учителят Петър Дънов казва за песента „Малкият извор“, че тя е „детинско упражнение“. И тъй като всички е добре в някои отношения да станем като малките деца, пейте с радост и нека песента ви да е като извор, който пречиства всичко във вас!


Информация за целия диск „Малкият извор“ и песните, които се съдържат в него, може да намерите тук.