Песен „Слънцето на Любовта“

м. и т. Ст. Русев / С. Стойчева; ар. Ал. Стойчев.

Изпълняват: Благослава Георгиева, Добромира Бачева, Калина Миткова, Матеа Стефанова, Биляна Тодорова, Ана-Мария Кяйчева.

Когато Слънцето на Любовта изгрее и освети пътя на всички хора, тогава навсякъде ще бъде светло и всички ще се познават. Това значи да заживеят хората братски помежду си, в мир и любов.

Слънцето ни показва какво е любовта. То грее еднакво за всички, дава им изобилно от своята светлина и топлина, без да прави разлика между тях. Така и любовта има отношение към всички живи същества – малки и големи. Да обичаме, както Слънцето обича – това е един идеал.


Информация за целия диск „Малкият извор“ и песните, които се съдържат в него, може да намерите тук.