Приказка за голямата книжка на малката мишка

Автор: Александър Стойчев, из „Приказките на бялото кокиче“
Прочит, рисунки, снимки, театрално представяне – Жаклин Спасова-Бобева
Обработка, монтаж и режисура – Георги Бобевъ