Приказка „Лъвът и малката червена птичка“

Автор: Елиза Клевен
Превод, прочит, рисунки, снимки, театрално представяне – Жаклин Спасова-Бобева
Обработка, монтаж и режисура – Георги Бобевъ