Силите на природата

Говорете на децата за водата, въздуха, слънцето. Заведете ги при някой извор и им разправете някоя приказка. И мисълта им ще схване нещата. После им говорете за изгряващото слънце и тогава в детските души ще се разкрият всички онези сили, които работят в цялата природа: във водата, въздуха, светлината, цветята и пр.