Гу Гу Гу – изработване на гълъб и други птици

Виртуално занимание с Яна Васева. За въздушна седмица, за сряда – ден на Меркурий. Изработка на птици от хартия – връзка с въздуха и летенето. Упражнение с пръсти.