Песен „Колко сме доволни“

муз. Учителя Петър Дънов, т. Олга Славчева с/о Република България, Министерство на културата, ар. Александър Стойчев.

Изпълняват: Калина Миткова, Ема Златанова, Ида Райчева, Дивна Елисеева.

Когато човек е доволен от всяка работа, която е свършена, даже и от най-малките частици, ние казваме, че той се намира в здравословно състояние.

С пожелание всеки ден да бъдем доволни от това, което имаме и което сме направили!