„Песен на гласните букви“

Музика и текст: Учителя П. Дънов; аранжимент: Ал. Стойчев.

Изпълняват: Ема Златанова, Калина Миткова, Дивна Елисеева, Марин Михайлов и Валери Михайлов.

Както цветята, така и буквите са символи на нещо.

Децата много обичат тази песен и често я изпълняваме с различни видове движения, свързани с вътрешния смисъл на буквите. Всяка буква може да се разглежда като символ, тя ни свързва с част от нашата същност и със света около нас. Ето как можем да разглеждаме буквите:

Буквата А е символ на проявения човек, Тя е начало на нещата и е свързана с червения цвят, със сърцето и със знанието в човека.

Буквата О показва условията, при които доброто може да расте. В нея има скрити, още непроявени сили. Има връзка със зеления цвят.

Буквата У има отношение към човешкия ум, тя показва човека, който е посадил нещо. Свързана е с виолетовия цвят.

Буквата Е представлява закон за придобиване на енергия, за размножаване. Има връзка с оранжевия цвят и с волята на човека.

Буквата И означава посока на движение на самия живот, изобразява теченията в живота. Тя е свързана с ума и с жълтия цвят.

Когато пеем „Песен на гласните букви“, ние „говорим“ на своя ум, на сърцето и на волята си, настройваме вътрешния си свят и се радваме, че ще можем да проявим най-доброто в себе си.

Пейте и използвайте добрите условия, които имате, за да постигнете всичко добро, което желаете!


Песента е част от CD „Сладко медено – песни за деца“, а във двугласен вариант, който е изграден на основата на символичното значение на буквите, е част от CD „Сила жива“. Още песни, приказки и книги за слънчевото възпитание можете да намерите в нашата книжарница.