Съзнателният учител

Съзнателният учител е подобен на опитния капитан на параход – той никога няма да спре парахода всред морето. Добрият и съзнателен учител внася светлина в умовете на учениците си, благодарение на което и без неговото външно отношение към тях те продължават да се учат.