Възпитателна програма

 Детски център „Сладко медено“

Слънчево възпитание

(Възпитание в и чрез Добродетели)

Цялостната дейност на Детски център „Сладко медено“ е подчинена на създаването на условия, в които да се прояви най-красивото, най-доброто, най-разумното, заложено в душата на всяко дете. Това е слънчевото естество на човека. Всички методи и упражнения, както и комуникацията, взаимоотношенията, примерът, ценностите, средата и организацията, са съобразени с тази задача.

За нас Добродетелите са в основата на целия възпитателен процес. Те дават искрата, която е нужно да се запали в големи и малки, за да имаме нова култура, нови отношения, нов по-добър живот. Вярваме, че всеки път, колкото и дълъг да е, започва с първата малка крачка.

Първата стъпка и условие, за да се проявят добродетелите, това е чистотата. За нас тя включва както физически измерения – чистота на ръцете, на тялото, на дрехите, на дома, така и чисти мисли и чисто сърце, чистота в отношенията, намеренията, чистота спрямо идеала. Тя ни помага да проявим:

Любовта

Радостта

Творчеството.

Тази чистота ще ни даде необходимата основа за учене и работа. Само в нея движенията и музиката ще имат истински въздействаща сила, защото чистата среда е благодатна почва, като разорана нива. В такава среда възпитателните зрънца ще се хванат, ще пораснат и плод ще принесат.

Чистотата ще ни помогне да се свържем с природата, да разбираме нейния език, да се възползваме от скритите ѝ сили. По този начин общуването с нея се превръща от механичен акт в органичен, осмислен процес, носещ живот и знание.

Работата с добродетелите е вплетена в тъканта на целия образователен и възпитателен процес. Тя присъства невидимо във всяка дейност, занимание, игра или общуване.

Възпитателна програма

Възпитанието е сърцевината, около която са изградени философията и правилата за обучение и работа в Детски център „Сладко медено“. В основата на разбирането ни стоят методите и правилата, които Учителя Петър Дънов дава за възпитание и обучение.

Любовта е най-силният възпитателен и образователен фактор. Същевременно  природата възпитава; светлината, въздухът, водата и храната възпитават; музиката, ритъмът и движението възпитават; средата, общуването и поведението възпитават.  

Като резултат от използването на всички тези фактори в нашата възпитателна работа, искаме да видим красиви, здрави, умни, добри и богати деца, които след това да бъдат и такива граждани и родители. Еволюцията на човека е свързана с придобиването и проявяването на добродетелите.

Условия за възпитание

Любовта

Истинската любов е тази, която нито се променя, нито се губи. Тя расте постоянно и се справя с всички противоречия. Тя осмисля нещата и им придава трайност.

Любовта е сила, способност, метод, добродетел, която се проявява и в чувствата, и в мислите, и в поведението на човека.

 „Истинската любов включва в себе си всички добродетели.“

Природата

Природата е най-добрият учител. За нас тя е разумна и жива в целия спектър от обекти и процеси, които можем да възприемем. Затова изучаваме природните закони и се учим от нейните методи, като съобразяваме разбиранията си с тях. В заниманията си се стремим да използваме както природни материали, така и живи природни образи – символи, които най-лесно се свързват с вътрешния свят на детето и оказват върху него благотворно въздействие.

Природата ни съдейства и в работата за развитие на сетивните възприятия. Стремим се да бъдем възможно по-често сред природата и да докосваме, да слушаме, да пипаме, да вдишваме, да наблюдаваме и изучаваме. Почистваме паркове и градинки, които посещаваме. Развиваме съзнанието за природата като наша майка, учител и приятел. За нас идеята за природосъобразен начин на живот включва различни компоненти – екологично мислене, здравословно хранене, разумност и  отговорност.

Храната

Храненето е метод за възпитание. „Нека храната ти бъде твоето лекарство“, казва Хипократ.  

Всяка храна дава сили, както физически, така и психически  –  тя подпомага формирането на определени качества и добродетели. Затова е добре да съобразяваме в кой ден и в кой момент каква храна предлагаме на децата – т.е. какви качества подхранваме.

Много важно е и отношението към самата храна. Разбирането ни за храната като фактор за възпитанието включва:  

  • Уважение към произхода на храната;
  • Благодарност към тези, които са я приготвили;
  • Внимание към процеса на хранене;
  • Всеки ден в менюто да присъстват пресни плодове и зеленчуци;
  • Храната на територията на детския център да е безмесна.

Водата

Водата е символ на живота, а за нас е и възпитателно средство. Използваме я като метод за трансформиране на състоянията, като метод за чистене, като обект на изучаване, като елемент от упражнения и т.н.

Създаваме условия за изграждане на стабилни навици за лична хигиена.

Децата участват в подходящи за тях елементи от почистване на средата.

Учим и подсещаме децата да пият вода редовно през деня и специално преди храна, а не по време на хранене.

Поливането на растения от децата е важен елемент от нагледното обучение и развитието на добродетели.  

Въздухът

Въздухът е не само условие за живот, а също символ на мисълта и носител на енергия. Затова работата с въздуха като елемент има развиващо въздействие и присъства в ежедневието ни.

Използваме специални дихателни упражнения, съобразени с възрастта на децата.

Излизаме на чист въздух всеки ден, при разнообразни метеорологични условия.

Светлината

Светлината е израз на разумността и е единственият природен елемент, който е останал чист и недокоснат от въздействието на човека. Тя внася в нас знание, радост, здраве, стремеж към доброто.

Слънцето е символ на всичко най-разумно и красиво. То създава ред и благоприятни условия за живот. Както около него се въртят планетите от слънчевата система, така и около слънчевото естество на човека е построено разбирането ни за неговото развитие, за взаимоотношенията между хората, за възпитанието и образованието.

Цветовете са плод на светлината. Чрез тях можем да подпомагаме изграждането на определени качества и добродетели в детето. Цветовете на дъгата са свързани с дните от седмицата, с планетите от слънчевата система, с храните, с музикалните тонове и с ред качества на характера. Познаването на тези съответствия ни дава възможност да работим по-пълноценно със силите на светлината.

Музиката

Чрез музиката ние посяваме възвишени мисли и благородни чувства. Тя ни учи да работим и живеем заедно. Когато един извор тече, той се чисти. Музиката има същата функция за психическия живот на човека. Когато децата пеят, те се хармонизират първо вътрешно (емоционално и мисловно), а след това и помежду си. Това е практическа проява на единството.

Музиката присъства ежедневно в живота на децата в детския център. Тя звучи във всички занимания, дейности, по време на разходките, игрите, когато учим, когато готвим… Специално внимание отделяме на природната музика. Наред с песните и разнообразните музикални упражнения, децата имат възможност да изучават и различни музикални инструменти.

Движенията

Движението е най-естественият начин за проява на децата в този възрастов период. То е език, който ние изучаваме и използваме във всички занимания. Към препоръчителните за възрастта стандартни двигателни упражнения, добавяме и няколко комплекса от упражнения с възпитателна цел. Най важните от тях са:  

  • Паневритмия;
  • Гимнастически комплекс за развитие на добродетелите;
  • Упражнения за здравето, за волята, за ума и сърцето и др.;
  • Упражнения за фината моторика;
  • При възможност включване на спортни дейности;

Организацията на деня

Всичко в природата – от движението на небесните тела до живота на клетките – следва известен ритъм. Ритъмът създава възможност да се организират времето, пространството и материята. Това важи също за физиологичните и психичните процеси в човека.  

В работата с децата ние използваме този принцип като следваме дневен, седмичен, месечен и годишен ритъм.

Взаимоотношения

В епохата, в която живеем, границите между хората падат с много бърза скорост. Общуването се превръща в голямо предизвикателство – как да общуваме адекватно с толкова разнообразни хора, без да загубим себе си? Как да бъдем гъвкави и толерантни, но и да отстояваме индивидуалните си нужди? 

Добродетелите са ценности с общочовешко измерение и затова се опираме на тях, когато търсим решение на подобни въпроси. Формирането на милосърдие, справедливост, щедрост, търпение, преминава през общуване и споделяне с другия.

Поощряваме съвместното действие и предпочитаме да има по-малко елементи на конкуренция.

В игрите и задачите, в отношенията към растения и животни търсим проявите на едно по-високо съзнание. Някои конкретни измерения на това са свързани със стремеж да не допускаме игри и играчки, свързани с насилие и войни, да не нараняваме животни, колкото и малки да са те, да не късаме цветя и листа на дървета и пр.

Творчество

Творчеството е проява на възвишеното във всеки от нас. Децата носят тази искра в себе си. Ролята ни като учители е да създаваме условия, в които те да проявяват повече от творческия си потенциал, да откриваме техните дарби, да провокираме нестандартното мислене, да подкрепяме творческите им прояви в заниманията по всички направления.

Като надграждане на основната програма детският център предлага и допълнителни дейности – свирене на музикални инструменти, театър, танци, изобразително изкуство, които са още пътища, стимулиращи творчеството.

Възпитателната програма е приета и задължителна за персонала на Детски център „Сладко медено“ и Родителите, и е неразделна част от договорните отношения.

Вашият коментар