Контакти

С нас може да се свържете на телефон: 088 942 1300.

Да ни пишете на е-mail: sladkomedeno123@gmail.com.

И да се срещнем на адрес: ул. Академик Никола Обрешков 8А,
София, България