Упражнения и Паневритмия

От това видео можете да научите малко повече за богатството от упражнения, с които разполага Слънчевата педагогика. Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието … ОТВОРИ >

Сладко-меден концерт

Приятели, очакваме с радост първия Сладко-меден инструментален концерт!

На 30-и май от 18 часа в залата на кино „Влайкова“ очакваме музикална среща с изпълненията на сегашни и вече пораснали пчелички, на родители и учители.

Елате и вие! До скоро!

Принципи и методи

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >

Обучителен център

За развитието на една педагогическа система е нужно много време. Зад всяка утвърдена система стоят десетилетия усилена работа на големи екипи от специалисти, разработване на всички нейни принципи, методи, инструменти, … ОТВОРИ >

Програми за обучение на учители

В Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти са включени следните програми на ТриЗвучие ЕООД: Добродетелите – основа на възпитанието (УИН: 87910001)Мотивация за ученици и … ОТВОРИ >

Втори възрастов период – от 7 до 14-годишна възраст

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >

Природата като учител

Видеото е осъществено от ACCESOphia и Фортуни по проект EUROCIRILIC 2021-1-ES01-KA210-SCH-000027297 със съдействието на Детски образователен център „Сладко медено“. Всички видеа започват с общо въведение (ок. 20 сек.), по-нататък съдържанието … ОТВОРИ >