Упражнение с пръсти (погалване)

С трите пръста (палец, показалец и среден) на едната ръка се погалват последователно пръстите на другата ръка от основата към върха. Упражнението може да се направи и с двете ръце. … ОТВОРИ >

Бели дробове

Подвижна игра Играта онагледява пътя на въздуха и ролята на белите дробове за обмена на газовете и пречистването на кръвта. Необходими материали – парченца бяла или друга светла хартия и … ОТВОРИ >

Игра на цветовете

Подвижна игра В играта са включени пет цвята – червено, оранжево, жълто, зелено и синьо, които се превръщат в „пароли“ за различен вид движения. Съчетаваме движенията с образи, близки до … ОТВОРИ >

Център и периферия

Подвижна игра Играе се по двойки. Едното дете е център. То стои клекнало, а другото обикаля около него. „Центърът“ може да му дава различни команди – да се движи по-бавно … ОТВОРИ >

Тема: Водата е нужна на всички

Образователно направление: Околен свят ОПС (основна педагогическа ситуация); Втора група (4-5 г.) Програмна система „Приказни пътечки“ Дата: 22.02.2021 г. Учител: Снежина Стойчева Подготовка Цели: Разширяване на представите за водата като … ОТВОРИ >

Песен „Магията на цветовете“

Музика, текст и аранжимент: Александър Стойчев Изпълняват: Ема Златанова, Калина Миткова, Марин Михайлов, Дивна Елисеева и Ида Райчева. Цветовете ни носят радост и са основа за творчество и различни идеи, … ОТВОРИ >

Песен „Да посадим дръвче“

Музика и текст: Снежина СтойчеваАранжимент: Александър СтойчевИзпълняват: Калина Миткова, Ида Райчева и Марин Михайлов. Посаждането на едно дръвче е раждане на нов живот – трябва му любов и грижа, за … ОТВОРИ >

Упражнение с пръсти за преодоляване на трудности и хармонизиране

Дясната ръка се изнася напред, с дланта надолу. Палецът последователно се допира до всички пръсти – първо до малкия, после до безименния, до средния, до показалеца. След това ръката се … ОТВОРИ >